Spread the love

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกันยายน

 

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+ชัยโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมด จะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ ดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ และห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 • เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.22-09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.54-16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 • เวลา 12.40-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.50-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับผู้หญิง แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่น ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับการบวงสรวง ไหว้ครู บูชาเทพ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ และห้ามคนที่เกิดพฤหัสบดีกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 • เวลา 05.14-06.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.59-08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมด จะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ ดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 • เวลา 08.25-09.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.08-13.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.17-16.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่น ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ และห้ามคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 • เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.44-12.39 น. เป็นราชาฤกษ์  
 • เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดี มีความสุข เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง มีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 • เวลา 06.20-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.34-12.29 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.43-15.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นอธิบดี+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมด จะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ ดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานบวชไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ และห้ามคนที่เกิดพฤหัสบดีกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 • เวลา 06.45-07.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.30-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.19-12.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.26-15.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

cr. https://home.kapook.com/view248522.htmlSpread the love