Spread the love

เลือกดี ได้บ้านสวย

1. มีที่ตั้งขององค์กร การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านสถานที่ตั้งของบริษัทหรือสำนักงานนถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในอันดับต้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทรับสร้างบ้านนั้นมีที่ตั้งอยู่จริง หากเกิดปัญหาในการบริการหรือปัญหางานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพขึ้นมา สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารได้อย่างสะดวก

2. มีผลงาน บริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือต้องมีผลงานที่สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยให้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานได้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและได้เห็นของจริงมากกว่าการดูโมเดลหรือรูปภาพเพียงอย่างเดียว

3. มีสถาปนิกประจำองค์กร เพื่อสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้านหลายๆบริษัทจะมีสถาปนิกเป็นฝ่ายขาย เรียกกันว่าสถาปนิกขาย สถาปนิกที่ปรึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่การออกแบบ ดูแลลูกค้าและประสานงานรพหว่างการก่อสร้างหรือควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้าน การเลือกวัสดุก่อสร้าง การใช้โทนสี การตกแต่งภายใน และให้คำแนะนำในด้านต่างๆกับลูกค้า กระทั่งส่งมอบบ้าน

4. มีวิศวกรประจำองค์กร เมื่อมีผู้ออกแบบแล้วการก่อสร้างบ้านที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรง และโครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานคุ้มค่ากับเงินลงทุน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ คำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และควบคุมขั้นตอนงานก่อสร้างด้วย เพื่อให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานตามที่กำหนด ทั้งนี้ ตามกฏหมายนั้นถือเป็นวิชาชีพควบคุม ซึ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ โดยมีสภาวิศวกรเป็นผู้กำกับดูแลและออกบัตรให้

5. มีบริการหลังการขาย  บริษัทรับสร้างบ้านที่ดีจะต้องมีการบริการดูแลบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง หากตรวจสอบพบข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจะต้องมีทีมงานเข้าไปแก้ปัญหาได้

6. มีการรับประกันคุณภาพ บ้านที่สร้างอย่างมีคุณภาพบริษัทรับสร้างบ้านจะต้องมีการรับประกันทั้งในส่วนของงานการก่อสร้างและโครงสร้างของบ้าน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ บ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิก วิศวกร และควบคุมงานอย่างถูกขั้นตอนโดยวิศวกรจะมีการรับประกันคุณภาพอยู่แล้ว เช่นรับประกันงานก่อสร้าง 3 ปี รับประกันโครงสร้าง 10 ปี เป็นต้น แต่บ้านที่สร้างโดยผู้รับเหมาทั่วไปจะไม่มีการรับประกันใดๆ หากเกิดปัญหาก็ไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับเหมาหรือช่างที่ควบคุมงานได้

7. มีบริการเสริมพิเศษ อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เลขที่บ้าน จากหน่วยงานภาครัฐ การติดต่อขอใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน การให้คำปรึกษาและจัดหาบริษัทตกแต่งภายใน การจัดหาบริษัทตกแต่งสวน การจัดหาบริษัททำสระว่ายน้ำ ฯลฯ

 

Cr. https://thaihomeupdate.com/บทความเรื่องบ้าน/42-เลือกดี-ได้บ้านสวย


Spread the love