Spread the love

เช็คให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนซื้อบ้าน

คำนวณว่าจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่
ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะจะบอกถึงราคาบ้านที่ควรจะมองหา ทำให้ทราบได้ว่าจะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้เท่าไหร่
มีขั้นตอนดังนี้
1.ขอรายละเอียดการขอสินเชื่อจากธนาคาร
2.เปรียบเทียบข้อเสนอแต่ละธนาคาร
3.กำหนดงบประมาณในการซื้อบ้าน และการตกแต่งบ้าน
4.คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ต่อเดือน และ จำนวนปีที่ต้องผ่อน
5.คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดลบภาระหนี้อื่นๆ จะได้ยอดที่เหลือไว้ชำระผ่อนบ้าน

ปิดหนี้เดิมก่อนกู้หนี้ใหม่
ติดต่อกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อซื้อบ้าน แต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ควรไปศึกษารายละเอียดมาก่อน เพื่อเปรียบเทียบธนาคารที่เงื่อนไขที่ต้องปิดก่อนจะไปขอกู้สินเชื่อ
1.ตรวจสอบวงเงินที่จะสามารถกู้ได้ โดยธนาคารจะให้กู้เพียง 80-90% ของราคาประเมิน
2.ทำตัวเลขบัญชีให้เลขสวย โดยรักษายอดรายรับรายจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน
3.ตรวจการจ่ายหนี้อื่นๆ และบัตรเครดิตว่าจ่ายตรงตามเวลาทุกงวด
4.ตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยการขอจากธนาคารที่ขอสินเชื่อก่อนยื่นกู้
5.หากมีหนี้สินค้างอยู่ ชำระเสียให้หมด
6.ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ ลดการสร้างหนี้อื่นๆ
7.หาคนค้ำ หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่เหมาะสมกับวงเงินที่กู้
8.ประเมินภาระหนี้ทั้งหมดเพื่อเอาไปลบกับความสามารถในการชำระหนี้

เลือกบ้านที่ใช่ สำหรับคุณ
ควรพิจารณาบ้านให้รอบคอบ ที่ตรงใจและตอบสนองไลฟ์สไตล์มากที่สุด
1.เลือกรูปแบบบ้านที่สนใจ เช่น บ้านเดี่ยวสองชั้น ทาวน์โฮม หรือ คอนโด
2.ศึกษารายละเอียดของบ้าน เช่น พื้นที่ใช้สอย จำนวนห้อง 
เป็นต้น
3.สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ
4.ศึกษาราคาประเมินที่ดิน และ ประเมินอสังหาริมทรัพย์ หากต้องการซื้อเพื่อลงทุน

เตรียมเอกสารการขอกู้
เตรียมตัวสำหรับการยื่นเอกสารในการขอกู้ ซึ่งจะระบุตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา
3.รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
5.หนังสือรับรองเงินเดือน
6.เอกสารประกอบจากรับเงินจากบริษัทที่ไปรับจ้าง (รับจ้างอิสระ)
7.เอกสารประกอบวิชาชีพ (รับจ้างอิสระ)
8.สำเนาทะเบียนสมรส
9.สำเนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ

Cr. https://www.mk.co.th/ครอบครัวมั่นคง/โนว์ฮาว/content/1022/


Spread the love