Spread the love

 

อาชีพอิสระเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยมของคนที่ต้องการรายได้มากกว่าเงินเดือน หรือต้องการเวลาที่ยืดหยุ่นกว่าการทำงานประจำ ซึ่งให้อิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า แต่เมื่อไรที่อาชีพอิสระคิดจะกู้ซื้อบ้าน ก็มักจะพบกับปัญหาขอสินเชื่อไม่ผ่านจากสาเหตุที่คล้ายคลึงกัน แต่ปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก ด้วยข้อแนะนำดี ๆ ที่จะช่วยให้อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านผ่านง่ายกว่าเดิม

 

เหตุใดอาชีพอิสระจึงกู้ซื้อบ้านยาก

หากจะถามว่า อาชีพอิสระจะกู้ซื้อบ้านได้ไหม คำตอบก็คือ กู้ได้ แต่จะยากกว่าคนทำงานประจำ เพราะธนาคารมองว่า อาชีพอิสระนั้นไม่มั่นคง มีรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ชัดเจน ความเชื่อมั่นจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำจนยากที่ธนาคารจะยอมรับความเสี่ยงได้ แม้อาชีพอิสระจะขอกู้ซื้อบ้านด้วยรายได้หลักแสน แต่ถ้าหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ การกู้ซื้อบ้านก็อาจไม่ผ่านได้เหมือนกัน

อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านโดยต้องมีรายได้และเงินออมในบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ

อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านโดยต้องมีรายได้และเงินออมในบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ

วิธีช่วยให้อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านง่ายขึ้น

หลักฐานการทำงานต้องชัด

หลักฐานการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อของอาชีพอิสระ ซึ่งมีหลายอย่างที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพของตนเองได้ โดยขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ สัญญาจ้างงาน ผลงานที่ผ่านมา หรือเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจการค้า เป็นต้น

ยื่นภาษีอย่างถูกต้อง

การยื่นภาษีอย่างถูกต้องนั้นเป็นหลักฐานรายได้ที่ชัดเจนที่สุดของอาชีพอิสระที่คิดจะกู้ซื้อบ้าน โดยมีเอกสารสำคัญสำหรับยื่นภาษีคือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ซึ่งเป็นเอกสารที่อาชีพอิสระต้องได้รับจากผู้ว่าจ้างทุกครั้งเมื่อมีการรับเงินค่าจ้าง และต้องเก็บไว้ทุกฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันรายได้กับธนาคาร

ส่วนอาชีพอิสระต้องยื่นภาษีแบบไหน ก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงยื่นภาษีผ่านแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป (ภ.ง.ด. 90) โดยรายได้ของอาชีพอิสระส่วนใหญ่จะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ยกเว้นรายได้จากวิชาชีพอิสระตามกฎหมาย จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(6) และทั้งนี้ รายได้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับรายได้ที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มีการเดินบัญชีธนาคาร

อาชีพอิสระควรเดินบัญชีรายได้ผ่านธนาคาร เพราะจะทำให้ธนาคารตรวจสอบรายการเงินเข้าออกย้อนหลังได้ง่ายกว่าการรับค่าจ้างด้วยเงินสด และรายได้ในบัญชีเงินฝากยังช่วยยืนยันความถูกต้องของรายได้ที่ผู้กู้แจ้งในเอกสารสมัครขอสินเชื่อ โดยธนาคารจะตรวจสอบรายการเดินบัญชีของอาชีพอิสระย้อนหลังถึง 1 ปีเลยทีเดียว

ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากการงานของอาชีพอิสระมีความไม่แน่นอน ธนาคารจึงต้องพิจารณาว่าอาชีพอิสระสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และมีเงินออมเป็นจำนวนเท่าไร หากมีการออมมากพอเป็นประจำ ประหนึ่งกำลังซ้อมผ่อนบ้านล่วงหน้า และมีเงินเก็บมากจนเพียงพอต่อการดาวน์บ้าน ก็จะทำให้อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

ประวัติทางการเงินต้องดี

อาชีพอิสระอาจกู้ซื้อบ้านผ่านง่ายขึ้น หากรู้จักใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธี ด้วยการสร้างประวัติทางการเงินที่ดีและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เช่น จ่ายเต็มทุกงวด ไม่ผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือย และไม่มีประวัติการค้างชำระ ธนาคารก็จะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายกว่าคนที่เคยทำประวัติเสียหรือไม่เคยมีประวัติทางการเงินมาก่อน

กู้ร่วมกับคนที่มีรายได้ประจำ

การกู้ซื้อบ้านร่วมกับคนที่มีรายได้ประจำนั้นเป็นความคิดที่ดี หากผู้กู้มีญาติพี่น้องหรือคู่สมรสที่ทำงานประจำและมีความคิดจะซื้อบ้านร่วมกันอยู่แล้ว และนอกจากจะทำให้กู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น การกู้ร่วมยังเพิ่มโอกาสให้วงเงินกู้สูงขึ้นด้วย แต่ใครจะเป็นผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากธนาคาร

 

วิธีคำนวณเงินกู้ซื้อบ้านของอาชีพอิสระ

รายได้ต่อเดือนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คำนวณวงเงินกู้และเงินผ่อนต่อเดือน แต่อาชีพอิสระมีรายได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน จึงต้องนำรายได้ทั้งปีที่มีการยื่นภาษีมาหาร 12 เพื่อคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เช่น รายได้ทั้งปีคือ 450,000 บาท ก็จะเฉลี่ยได้เดือนละ 37,500 บาท เพื่อคำนวณความสามารถในการผ่อนด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน แต่ทั้งนี้ ธนาคารจะยอมรับภาระในการผ่อนบ้านรวมกับหนี้สินอื่น ๆ ไม่เกิน 40% จากรายได้ต่อเดือนของผู้กู้เท่านั้น

แม้อาชีพอิสระจะกู้ซื้อบ้านได้ยากกว่าอาชีพที่ทำงานประจำ แต่ก็สามารถกู้ซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ไม่ยาก หากมีคุณสมบัติและหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ธนาคารเชื่อว่าผู้กู้มีความเสี่ยงน้อย และสามารถผ่อนบ้านที่ต้องการซื้อด้วยรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเอง ยิ่งมีการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง ก็ถือว่ากู้ซื้อบ้านผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว

Cr. https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุย-22113


Spread the love