Spread the love

ตลอดปี 2566 นี้ มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลอยู่หลายวัน สามารถทำได้ทั้งย้ายเข้าบ้านใหม่ ลงเสาเอก ประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ และเปิดกิจการใหม่ต่างๆ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สามารถทำได้ทั้งฤกษ์สะดวกของเจ้าของบ้านและฤกษ์มงคลที่ทางโหราศาสตร์ว่าเป็นวันดีที่จะเสริมสิริมงคลให้กับทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย

วันฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2566

1. วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

เวลา 07.08 – 08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 08.58 – 09.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.55 – 13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.49 – 15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

เวลา 06.51 – 07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.39 – 13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.29 – 15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

เวลา 06.08 – 07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.58 – 08.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.56 – 12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.46 – 14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.36 – 16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เวลา 07.59 – 08.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.08 – 12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.02 – 13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.52 – 15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

Cr. https://landprothailand.com/th/thailand-auspicious-days/#ว-นฤกษ-ด-เด-อนต-ลาคม-2566-ฤกษ-ข-นบ-านใหม-เด-อนต-ลาคม-2566


Spread the love