Spread the love

บรรยากาศงาน “บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 13 “ECO Living : สุข*สมดุล” 💚 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567
ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
.
บ้านอมรชัยย์ ขอขอบคุณสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาผู้สนับสนุน และทีมงานทุกท่านที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ บ้านอมรชัยย์

 


Spread the love